← Powrót do artykułów

Rendin: Wynajem mieszkania obcokrajowcom

04.08.2022

Treści w tym artykule mogą być nieaktualne!
Rendin: Wynajem mieszkania obcokrajowcom

Wynajmować czy nie wynajmować mieszkanie obcokrajowcom? O co musisz zadbać, aby taki wynajem był opłacalny i bezpieczny? Takie pytania coraz częściej stawiają sobie wynajmujący, szczególnie teraz, gdy do Polski od początku trwającej w Ukrainie wojny przyjechało blisko 5 milionów uchodźców. Wielu z nich zdecydowało się tu pozostać na dłużej i poszukać własnego, tymczasowego lokum. Jednocześnie, wielu właścicieli mieszkań ma obawy, przed zawarciem umowy z obcokrajowcem. Najczęstszym powodem jest tu brak możliwości weryfikacji, czy dany kandydat będzie miał szansę rozliczać się za czynsz i opłaty związane z najmem. Jest to spore wyzwanie, ale jest też na to sprawdzony sposób.

Wynajem mieszkania Ukraińcom pozostającym w Polsce na dłużej

Według ankiety przeprowadzonej wśród ukraińskich uchodźców na potrzeby raportu Unii Metropolii Polskich, aż 28% z nich jako swoją główną potrzebę wskazało znalezienie mieszkania. Można zatem zakładać, że w związku z przedłużającym się konfliktem w ich ojczyźnie w niedalekiej przyszłości wielu z nich częściej będzie poszukiwać ofert długoterminowego najmu nieruchomości. Jednocześnie, wśród właścicieli nadal panuje wiele obaw towarzyszących zawarciu umowy z obcokrajowcem. Trudności sprawiają m.in.:

  • bariera językowa; 

  • brak polskich dokumentów tożsamości najemcy; 

  • trudności w weryfikacji potencjalnego najemcy; 

  • wymaganie wysokich kaucji na wypadek problemów z najemcą. 

To tylko niektóre z przeszkód, które mogą zniechęcić właścicieli do podpisywania umów z obcokrajowcami. Część z nich decyduje się na zabezpieczenia umowy wysokimi czynszami i kaucjami. Sprawia to, że wynajmujący mieszkanie tracą wielu potencjalnych najemców.

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie obcokrajowcom? Pierwszym krokiem jest weryfikacja najemcy

Rynek wynajmu mieszkań w Polsce jest aktualnie bardzo aktywny i mamy do czynienia z dużym popytem zarówno wśród nowo przybyłych obcokrajowców, jak i Polaków. Jeszcze w ubiegłym roku rynek był pełen ofert najmu przy mniejszej liczbie kandydatów, teraz sytuacja uległa odwróceniu.

To zrozumiałe, że właściciele nieruchomości mogą czuć się niepewnie w kwestii oceny ryzyka najmu i stają przed wyzwaniem, jak wybrać najlepszego i najbardziej wiarygodnego kandydata. Zabezpieczenie w postaci kaucji nie jest wystarczające, ponieważ gdy pojawiają się problemy, kaucja pokrywa jedynie część strat

– komentuje Piotr Kula, Manager ds. rozwoju rynkowego Rendin Polska.

Wsparciem w tym przypadku jest usługa weryfikacji najemców Rendin. W związku z tym, że wielu cudzoziemców, czy ostatnio uchodźców z Ukrainy nie ma rozbudowanej historii finansowej w Polsce, nasz zespół indywidualnie weryfikuje kandydatów na najemców.

Dzięki weryfikacji lokatora, redukujemy ryzyko powstania problemu w relacji najmu z obcokrajowcem. Objęty naszą gwarancją wynajmujący może mieć pewność, że nawet jeśli pojawiłyby się kłopoty z lokatorem, udzielimy mu pomocy prawnej, a także zabezpieczamy go finansowo nawet do wysokości dziesięciomiesięcznego czynszu

- dodaje Piotr Kula.

Apartamentowiec z balkonami, elewacja w kolorach granatowym i pomarańczowym

Nowi najemcy na rynku najmu polskich metropolii

Według danych z maja 2022 roku, ponad 2,3 mln Ukraińców mieszka w 12 największych miastach Polski i ich metropoliach. Stanowią oni także znaczną część ich ludności, w przypadku Gdańska jest to 24%, we Wrocławiu 28%, a w Rzeszowie aż 37% mieszkańców. Z tego powodu zmianom musi ulec także rynek najmu w największych miastach Polski, mimo licznych obaw właścicieli nieruchomości. Na szczęście, dzięki odpowiednim rozwiązaniom wynajem może stać się bezpieczniejszy dla obu stron. Stworzony przez Rendin ekosystem weryfikuje kandydata, sprawdzając jego historię kredytową, m.in. czy nie zalega z płatnościami. Możemy także sprawdzić czy miesięczna opłata za wynajem i dochody są odpowiednio zbalansowane. Zamiast kaucji, zweryfikowany pozytywnie najemca w Rendin nie musi wpłacać kaucji właścicielowi mieszkania,a zamiast tego płaci miesięczną opłatę w wysokości 2,5% czynszu przez cały okres trwania najmu. Pozwala to uniknąć potencjalnym lokatorom dużego, jednorazowego kosztu związanego z wysoką kaucją, natomiast wynajmujący otrzymuje gwarancję zabezpieczenia finansowego w wysokości aż dziesięciokrotności miesięcznego czynszu.

Weryfikacja najemcy obcokrajowca

Warto podkreślić, że zespół Rendin jest w stanie zweryfikować zarówno rodzimych najemców, jak i obcokrajowców. Bez względu na narodowość, jeśli potencjalny lokator posiada od dłuższego czasu numer PESEL Rendin jest w stanie zbadać jego zachowania płatnicze i oszacować ryzyko dla właściciela. Na tej podstawie wiemy, że możemy zagwarantować wypłaty czynszu wynajmującemu. Jeśli nawet mimo pozytywnej weryfikacji, z jakiegoś powodu lokator nie zapłaci czynszu, Rendin pokryje te straty, zdejmując kłopot z barków wynajmującego.

W przypadku, gdy dany kandydat na najemcę uzyskał numer PESEL niedawno, nasza firma sprawdza jego wiarygodność korzystając również z dodatkowych źródeł, np. sprawdzając umowę o pracę, wyciągi bankowe lub analizując czy wysokość dochodów będzie odpowiednia w stosunku do opłaty za wynajem

- mówi Piotr Kula, Manager ds. rozwoju rynkowego Rendin Polska.

Jaka jest najlepsza umowa najmu mieszkania?

Prywatny właściciel mieszkania na wynajem ma do wyboru dwie opcje umowy: Zwykłą umowę najmu oraz najem okazjonalny. Obie z nich można podpisać z obcokrajowcem. Umowę najmu okazjonalnego można zawrzeć tylko na czas określony (jest to uregulowane w odpowiedniej ustawie). Mamy w tej kwestii dowolność w przypadku zwykłej umowy najmu, jednak rekomendujemy zawierać na je czas określony. Daje to wynajmującemu dużo większe bezpieczeństwo w porównaniu z bezterminową umową, której rozwiązanie i pozbycie się ewentualnego problematycznego najemcy może być długą i ciężką drogą, bez pewności szczęśliwego zakończenia. Dlatego zwykłe umowy najmu w Rendin można podpisać jedynie na czas oznaczony, a dodatkowo dla rekomendujemy zawieranie umów najmu okazjonalnego, ponieważ najemca musi tu przedstawić:

  • wskazanie lokalu zastępczego do którego wyprowadzi się lokator po zakończeniu umowy

  • oświadczenie właściciela w.w. lokalu, że przyjmie najemcę pod swój dach

  • oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji


Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie najemca przedstawia w formie aktu notarialnego, dzięki czemu ewentualna eksmisja i odzyskanie lokalu są nie tylko szybsze, ale w niektórych przypadkach w ogóle możliwe. Przeczytaj o tym więcej w artykule Rendin: uczyniliśmy najem okazjonalny lepszym

Krzesła i stolik kawowy na tle pastelowych kolorów czerwieni i żółtego
Najem okazjonalny z obywatelem Ukrainy: specustawa

Zawieranie umowy najmu z uchodźcą z Ukrainy zostało dodatkowo uregulowane w specustawie, "O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" której zapisy ułatwiły ten proces. Na mocy specustawy, najemca będący obywatelem Ukrainy nie musi do zawarcia umowy najmu okazjonalnego wskazywać lokalu zastępczego do którego wyprowadzi się po zakończeniu lub rozwiązaniu umowy. Co za tym idzie nie przedstawia też oświadczenia właściciela takiego lokalu, że przyjmie on najemcę pod swój dach. Ułatwia to proces zawarcia umowy najmu okazjonalnego z uchodźcą, ponieważ z przyczyn oczywistych, może on nie mieć możliwości uzyskania takiego oświadczenia.

Pamiętaj, że jeśli zweryfikujesz potencjalnego najemcę i podpiszesz z nim odpowiednią umowę, to wynajem nadal pozostaje dobrym sposobem na stabilny zysk z nieruchomości, niezależnie od narodowości lokatora.

Przeczytaj także:

  • Rendin Digibroker: pozwala wynajmującym dodać darmowe ogłoszenia nieruchomości i szybko znaleźć godnych zaufania, zweryfikowanych najemców

  • Wszystko o Rendin: poznaj bliżej zalety usługi Rendin dla wynajmujących i najemców.