Wzory umów i inne dokumenty

Znajdziesz tu wzory takich dokumentów Rendin, jak zwykła umowa najmu mieszkania, umowa najmu okazjonalnego i instytucjonalnego oraz regulaminy, umowy poręczenia, itp.

Najem okazjonalny

Wzór umowy oraz ogólne warunki umowy

Umowa poręczenia

Załączniki do umowy, które powinny być przedstawione notariuszowi w związku z zawarciem umowy najmu okazjonalnego

Adres lokalu lokatora w przypadku eksmisji

Oświadczenie najemcy dotyczące wskazania przez niego innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku eksmisji.

Zgoda właściciela lokalu na zamieszkanie lokatora

Oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

Inne

Akt notarialny (przykład)

Przykład oświadczenia najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu przygotowany przez notariusza i podpisywany przez najemcę w jego kancelarii. Dokument otrzymany u notariusza może się różnić od wskazanego przykładu.

Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego

Zgłoszenie powinno być wysłane przez wynajmującego do właściwego urzędu skarbowego po czynnościach notarialnych.

Najem instytucjonalny

Wzór umowy oraz ogólne warunki umowy

Umowa poręczenia

Załączniki do umowy, które powinny być przedstawione notariuszowi w związku z zawarciem umowy najmu instytucjonalnego

Do notariusza należy zabrać jedynie umowę najmu oraz ogólne warunki umowy.

Inne

Akt notarialny (przykład)

Przykład oświadczenia najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu przygotowany przez notariusza i podpisywany przez najemcę w jego kancelarii. Dokument otrzymany u notariusza może się różnić od wskazanego przykładu.