← Powrót do artykułów

Rendin: uczyniliśmy najem okazjonalny lepszym

28.07.2022

Rendin: uczyniliśmy najem okazjonalny lepszym

Zapewne choć raz słyszałeś historię w której najemca nie płaci czynszu i nie wyprowadza się całymi latami, żyjąc na koszt właściciela, który jest w świetle prawa bezradny. Takie historie zdarzają się, gdy mamy z nierzetelnym lokatorem podpisaną zwykłą umowę na wynajem mieszkania. Można się przed tym jednak zabezpieczyć wybierając lepszy wariant prawny, którym jest umowa najmu okazjonalnego. Przeczytaj czym jest i w jaki sposób usługa Rendin czyni ją jeszcze lepszą.

Ustawa regulująca najem okazjonalny

Podstawą prawną regulującą najem okazjonalny jest Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, konkretnie jej artykuły 19a – 19e.

Reguluje ona wymagania, jakie muszą zostać spełnione, aby umowa nabrała mocy najmu okazjonalnego. Lokal musi być tu przeznaczony na cele mieszkalne, a jego właściciel, będący osobą fizyczną, nie może prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Najem okazjonalny jest zawierany na czas oznaczony, nie dłuższy niż dziesięć lat.

Jaka umowa jest najlepsza na wynajem mieszkania?

Rekomendujemy wybór najmu okazjonalnego, gdyż ta forma umowy zabezpiecza wynajmujących dużo bardziej niż zwykła umowa najmu, szczególnie na wypadek skrajnego problemu jakim jest odmowa wyprowadzenia się najemcy z mieszkania pomimo zakończenia umowy

- komentuje Piotr Kula, Country Manager Rendin Polska.

Od teraz możliwe jest zawarcie umowy najmu okazjonalnego poprzez platformę Rendin, dzięki czemu nasz zespół prawny gwarantuje skuteczne i szybkie przeprowadzenie właściciela przez proces ewentualnej eksmisji. W tym czasie właściciel otrzymuje środki za czynsz na podstawie gwarancji od Rendin. Możemy więc śmiało powiedzieć, że łącząc najem okazjonalny z naszą usługą uczyniliśmy tę umowę jeszcze lepszą i jest to obecnie najlepsze zabezpieczenie najmu na rynku

- dodaje Piotr Kula.

Dlaczego najem okazjonalny jest lepszy niż zwykła umowa najmu? Przede wszystkim dlatego, że wyłącza zastosowanie wielu przepisów wspomnianej ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, które nieuczciwi lokatorzy wykorzystują przeciw wynajmującym. Dzięki temu relacje lokatora i wynajmującego podlegają przepisom kodeksu cywilnego. Najważniejszym wyłączonym przepisem jest tu obowiązek zapewnienia najemcy lokalu socjalnego w razie eksmisji. Komornik nie może bowiem eksmitować lokatora na ulicę, a zapewnienie takiego lokalu socjalnego przez gminę bywa wręcz niemożliwe. Zawierając umowę najmu okazjonalnego najemca musi przedstawić oświadczenie dokąd się wyprowadzi w przypadku zakończenia umowy i dobrowolnie poddaje się ewentualnej egzekucji, co potwierdza notarialnie. W praktyce oznacza to, że w porównaniu ze zwykłą umową najmu, eksmisja jest tu nie tylko możliwa, ale i szybka, bo w zależności od stopnia skomplikowania sytuacji i obciążenia prac sądu, powinna się zakończyć w około kilka miesięcy.

Mężczyzna w błękitnej koszuli podpisujący umowę najmu okazjonalnego Rendin długopisem

Co musi zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Formalnie umowa najmu okazjonalnego różni się od zwykłej umowy najmu jedynie kilkoma zapisami i musi spełniać warunki:

  • zawierana jest na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat

  • lokal na cele mieszkaniowe

  • właściciel jest osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej w zakresie wynajmu mieszkań

Oraz niezbędne jest tu załączenie oświadczeń:

  • wskazanie lokalu zastępczego do którego wyprowadzi się lokator po zakończeniu umowy

  • oświadczenie właściciela w.w. lokalu, że przyjmie najemcę pod swój dach

  • oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

To ostatnie, czyli oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji musi być podpisane w formie aktu notarialnego. Jest to bardzo ważne i niezbędne do uzyskania mocy prawnej najmu okazjonalnego, a co za tym idzie zagwarantowania skutecznej eksmisji.

UWAGA: Umowę najmu okazjonalnego należy zgłosić do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od kiedy umowa zaczyna obowiązywać. Inaczej nie będzie ona ważna.

Kto płaci za notariusza zawierając umowę najmu okazjonalnego?

Ustawa nie reguluje kwestii która ze stron umowy najmu ma ponieść koszt aktu notarialnego przy najmie okazjonalnym. Wskazuje natomiast maksymalną stawkę, która nie może przekroczyć 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto, więc można się spodziewać opłaty nie wyższej niż 301 zł. Ten koszt ponosi najczęściej wynajmujący, przede wszystkim dlatego, że to interesy właściciela mieszkania są dzięki temu lepiej zabezpieczone. Strony mogą jednak umówić się inaczej. Pamiętajmy, że najem okazjonalny choć chroni przede wszystkim wynajmującego, niesie za sobą także korzyści dla najemcy. Najważniejszym jest tu zapis ustawy mówiący, że właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie jeśli strony umówią się na to podpisując umowę.

Kobieta notariusz w białej sukience przystawiająca pieczęć na akcie notarialnym do umowy najmu okazjonalnego Rendin

Najem okazjonalny w Rendin to pewna eksmisja lokatora

Po zebraniu pierwszych doświadczeń na polskim rynku, zauważyliśmy, że podstawowa usługa zabezpieczenia najmu Rendin, choć gwarantuje wypłaty czynszu i pokrycie zniszczeń nie daje pewności eksmisji w przypadku, gdy mimo pozytywnej weryfikacji najemcy, lokator przestanie płacić i nie będzie chciał się wyprowadzić. Naszą misją jest zabezpieczanie relacji najmu i choć większość problemów naszych klientów udaje nam się rozwiązać polubownie, nie można nigdy wykluczyć, że urosną one aż do konieczności eksmisji komorniczej. Dlatego aby zespół prawny Rendin mógł lepiej wesprzeć wynajmujących w procesie eksmisji, wprowadziliśmy umowę najmu okazjonalnego do naszej usługi.

Oznacza to, że zawierając ją w naszej platformie, właściciel mieszkania ma pewność, że eksmisja będzie skuteczna a oprócz tego otrzyma od Rendin swoje środki za czynsz i opłaty, na co nie mógłby liczyć, nawet mając najem okazjonalny, ale bez Rendin. Chcąc mieć pewność, że wzbogacenie naszej usługi o najem okazjonalny spełni najwyższe standardy, cały proces przeprowadziliśmy we współpracy z ekspertem rynku najmu Borysławem Pasierbskim, autorem serwisu wynajemca.com.pl:

Najem okazjonalny jest obecnie najlepszym instrumentem prawnym do zabezpieczenia wynajmującego. Nie wyobrażam sobie wynajmowania mieszkania bez użycia tej formy umowy. Rośnie świadomość potencjalnych zagrożeń i chęć zabezpieczenia się przed nimi wśród właścicieli mieszkań na wynajem. Cieszy mnie że współpracując z Rendin możemy odpowiedzieć na te potrzeby i przyczynić się do poprawy warunków na rynku najmu w Polsce

- komentuje Borysław Pasierbski, ekspert prowadzący serwis wynajemca.com.pl

Formularze oświadczeń i zgłoszenia do Urzędu Skarbowego wynajmujący i najemcy otrzymują automatycznie zawierając umowę w platformie Rendin.

Polecamy do przeczytania:

  1. Wszystko o Rendin: poznaj bliżej zalety usługi Rendin dla wynajmujących i najemców.

  1. Rendin Digibroker pozwala wynajmującym dodać darmowe ogłoszenia nieruchomości i szybko znaleźć godnych zaufania, zweryfikowanych najemców

Estoński startup Rendin to ekosystem usług ułatwiających wynajem: połączenie firmy technologicznej, ubezpieczyciela, agencji pośrednictwa i kancelarii prawnej. Dobiera do siebie właścicieli i najemców, chroni obie strony przez cały okres obowiązywania umowy najmu, a także oszczędza wszystkim czas i pieniądze. Cel Rendin to sprawić, aby najem był lepszy niż kiedykolwiek: bezpieczny, niezawodny i bezproblemowy.