Wszystko o Rendin

Rendin łączy właścicieli i lokatorów, chroni ich przez okres trwania najmu i oszczędza czas oraz pieniądze obu stronom.

Czym jest Rendin?

Rendin to rozwiązanie służące do wynajmowania nieruchomości i bezpiecznego podpisywania umów najmu okazjonalnego. Właściciel ma gwarancję otrzymania opłat za czynsz i rachunki, a lokator może się wprowadzić bez płacenia kaucji. Całym procesem zarządza się wygodnie online w przeglądarce lub Aplikacji Rendin.

Czy Rendin to coś jak ubezpieczenie nieruchomości?

Nie, my chronimy właścicieli w sytuacjach, w których ubezpieczenie nie może pomóc – i vice versa. Zdecydowanie rekomendujemy wszystkim wynajmującym wyposażyć się zarówno w bezpieczną umowę najmu Rendin, jak i w ubezpieczenie nieruchomości z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Jeśli właściciel nie posiada ubezpieczenia nieruchomości, ponosi odpowiedzialność, która może wiązać się z koniecznością pokrycia kosztów zniszczeń na kwotę nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Co daje Rendin właścicielom?

Rendin daje właścicielom gwarancję wypłaty czynszu i mediów o równowartości czterech miesięcy czynszu. W przypadku problemów właściciel może być pewien, że nie straci dochodu z wynajmu. Problemem mogą być na przykład długi najemcy i nieoczekiwana wyprowadzka najemcy, a także wiele innych sytuacji.

Rendin zapewnia również ochronę mienia. Meble, sprzęty i wnętrza w wynajmowanej nieruchomości są zabezpieczone na okoliczność zniszczeń spowodowanych przez najemcę, celowo lub nie.

Co daje Rendin lokatorom?

Największą korzyścią dla najemcy jest możliwość wynajmu bez kaucji. Koszty początkowe przeprowadzki do nowego mieszkania są znacznie niższe, ponieważ najemca musi zapłacić tylko czynsz za pierwszy miesiąc. Bez Rendin zazwyczaj musiałby zapłacić co najmniej trzykrotność czynszu, czyli: czynsz za pierwszy miesiąc, kaucję i opłatę dla agencji nieruchomości.

Jeśli chodzi o ewentualne problemy z właścicielem, do dyspozycji najemcy są eksperci Rendin, którzy pomogą w razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań. I to przez cały okres wynajmu.

Opłaty i umowy

Jakie umowy są dostępne na Rendin?

Na platformie Rendin można podpisać tylko umowę na czas określony, ponieważ jest to bezpieczniejsze rozwiązanie. Umowy Rendin mogą trwać od 3 miesięcy do 10 lat.

Takie rozwiązanie jest najbardziej korzystne od strony prawnej. Mimo że umowy mają określony czas trwania, za zgodą obu stron najem może zostać zakończony w dowolnym momencie.


Co to jest opłata Rendin?

Opłata za usługę Rendin wynosi 2,5% miesięcznego czynszu i jest opłacana co miesiąc do końca trwania okresu umowy najmu. Usługę opłaca lokator. Umieszczając w umowie odpowiedni zapis, może to jednak robić właściciel.

Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego daje dużo szersze zabezpieczenie wynajmującemu, w porównaniu ze zwykłą umową najmu. Szczególnie w kwestii ewentualnej eksmisji lokatora i odzyskania mieszkania. Oprócz standardowych zapisów, obecnych także w zwykłej umowie najmu, w najmie okazjonalnym lokator składa oświadczenie w formie aktu notarialnego, o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i wskazuje adres lokalu zastępczego, do którego wyprowadzi się w przypadku zakończenia umowy. Daje to pewność szybkiego odzyskania mieszkania od niepłacącego lokatora, który nie ma tu podstaw prawnych do uchylania się od wyprowadzki.

Umowa najmu okazjonalnego może być ustawowo zawarta tylko na czas określony. W Rendin można ją zawrzeć na okres od 3 miesięcy do 10 lat, czyli do maksymalnie długiego czasu, dopuszczalnego przez prawo.


Weryfikacja lokatora i problemy

Weryfikacja lokatora przez Rendin

System weryfikacji lokatorów Rendin jest oparty na sprawdzaniu, czy dotychczas dana osoba terminowo regulowała płatności. Jeśli kandydat przejdzie pozytywnie weryfikację, oznacza to, że posiada niezbędną wypłacalność do wynajęcia mieszkania i nie ma długów wobec żadnych firm lub osób. To narzędzie zapewnia bezpieczeństwo Rendin. Musimy mieć pewność, że ufamy potencjalnemu najemcy – to my, a nie właściciel nieruchomości, bierzemy na siebie ryzyko związane z jego zachowaniem.

Negatywna weryfikacja lokatora

Weryfikacja nie powiedzie się, jeśli system wykryje, że kandydat na lokatora ma problematyczną historię kredytową (prowadzone procesy windykacyjne i długi wobec usługodawców). Czasami system może zażądać dodatkowej weryfikacji ze względu na niewystarczające dane. Eksperci Rendin zawsze mogą dokonać weryfikacji manualnej, aby upewnić się, że sytuacja finansowa danego kandydata jest odpowiednia.

Rozwiązywanie problemu z zadłużonym lokatorem

Jeśli lokator pominie płatność, właściciel powinien natychmiast skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, który doradzi mu najbardziej odpowiednie dalsze kroki prawne. Dostarczymy również potrzebnych dokumentów i powiadomień, a także innego wsparcia, aby rozwiązać problem jak najszybciej.

Problem ze zniszczeniami w nieruchomości

Jeśli właściciel wykryje w nieruchomości zniszczenia, musi poinformować o tym najemcę. Dobrze jest również dać o tym znać Rendin. Wymagane jest posiadanie dokumentacji uzupełniającej, takiej jak prawidłowo sporządzony akt przekazania z aktualnymi zdjęciami. Pierwszym krokiem w takim przypadku jest obarczenie odpowiedzialnością lokatora i próba osiągnięcia kompromisu. Jeśli najemca nie będzie chciał współpracować i nie zrekompensuje szkody, sprawę przejmie Rendin. Właściciel otrzyma rekompensatę od Rendin, a my wysuniemy roszczenie wobec najemcy. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nasze Centrum pomocy.

Przeczytaj więcej o tym jak Rendin pomaga w relacjach najmu na naszym blogu.

Szukasz lokatora lub chcesz podpisać umowę?

Digibroker Rendin to narzędzie, które pozwala właścicielom nieruchomości znaleźć zaufanych kandydatów na lokatora. Po wybraniu lokatora możesz podpisać z nim bezpieczną umowę najmu.