← Powrót do artykułów

Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania to za mało. Lepiej mieć dodatkową ochronę.

18.10.2023

Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania to za mało. Lepiej mieć dodatkową ochronę.

Ubezpieczenie mieszkania na wynajem to zwykle pierwsza ochrona, o jakiej myśli właściciel. Czy OC lokatora to idealne zabezpieczenie najmu? Niekoniecznie. Przeczytaj, jakie ma wady i o czym sprzedawcy polis nie mówią głośno. Poznaj też dodatkową ochronę, która da Ci spokój związany z wynajmem Twojego mieszkania.


Z naszego tekstu dowiesz się:

 • co to jest ubezpieczenie najemcy od odpowiedzialności cywilnej (OC), przed czym chroni, a przed czym nie,

 • czym są ryzyka nienazwane i nazwane w polisach ubezpieczeniowych i jaki zakres ochrony wybrać,

 • jakie sztuczki stosują towarzystwa ubezpieczeniowe, by rozstrzygać sprawy odszkodowawcze na niekorzyść ubezpieczonego,

 • jaka ochrona uzupełni ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania od odpowiedzialności cywilnej najemcy oraz zapewni właścicielowi lokalu spokój i pewny zysk z nieruchomości.

Większość Polaków uważa, że ubezpieczenia działają w prosty sposób: kupujemy ochronę dla nas, bliskich osób, czy naszego mienia, a kiedy przydarzy się coś złego, otrzymujemy odszkodowanie. Niestety, nie jest to takie proste.

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują różne sztuczki, by zwiększać zyski kosztem swoich klientów, takich jak Ty. Bardzo częstym problemem jest odmawianie uznania roszczenia, przeciąganie rozpatrywania spraw oraz wypłacanie kwot będących zaledwie ułamkiem rzeczywistej wyceny szkody.

Ponieważ ubezpieczenie OC najemcy to popularne zabezpieczenie umowy najmu, sprawdźmy, jakie przeszkody napotykają na swojej drodze właściciele mieszkań na wynajem, który chcą w ten sposób zabezpieczyć swoje lokale i zyski z nich.

Salon z brązową, skórzaną sofą stojącą na tle ściany z dwoma wysokimi oknami


Ubezpieczenie OC najemcy. Jakie daje korzyści, a przed czym nie chroni?

Jest to ubezpieczenie dobrowolne, ale każdy wynajmujący powinien wymagać OC od swoich lokatorów i umieścić w umowie najmu zapis o wymogu posiadaniu przez nich takiej polisy.

OC wykupione przez lokatora lub przez wynajmującego dla lokatora zabezpiecza finansowo właściciela nieruchomości na wypadek szkód, jakie mógłby nieumyślnie spowodować lokator w wynajmowanym mieszkaniu. Zakres ochrony obejmuje nie tylko wynajmującego i jego nieruchomość, ale także sąsiadów i osoby postronne na wypadek zdarzeń takich, jak na przykład:

 • przypadkowe zalanie mieszkania,

 • nieumyślne stłuczenie szyby w oknie na skutek przeciągu,

 • spowodowanie pożaru nie z własnej winy (np. w efekcie spięcia w urządzeniu elektrycznym),

 • zrzucenie doniczki na zaparkowany poniżej samochód przez zamykające się okno.

Ubezpieczenie OC przy wynajmie mieszkania nie obejmuje natomiast szkód wyrządzonych celowo oraz z powodu zaniechania i rażącego niedbalstwa osoby ubezpieczonej. Do tych ostatnich zaliczamy na przykład:

 • zalanie mieszkania na skutek pozostawienia odkręconego kranu lub otwartego okna w czasie ulewy,

 • pożar w wyniku spięcia w ładowarce podłączonej do gniazdka, kiedy nie ładowała ona urządzenia,

 • pożar spowodowany przez niewygaszony na noc kominek.

Ubezpieczenie OC najemcy w żadnym przypadku nie powinno stanowić alternatywy dla kaucji! Nie zabezpiecza ono wynajmującego przed kosztami szkód, jakie jego lokatorzy mogą zrobić celowo. Na szczęście w Rendin mamy na to świetny sposób, o którym trochę później.

Twój przyszły lokator powinien wykupić ubezpieczenie przed podpisaniem umowy najmu (możecie ją najpierw wspólnie parafować), lub po podpisaniu, ale przed wprowadzeniem się. Paragraf umowy, który będzie regulował jego obowiązek ubezpieczeniowy, może wyglądać na przykład tak:

Najemca zobowiązany jest do wykupienia i utrzymywania przez okres trwania najmu polisy OC za szkody wyrządzone wynajmującemu oraz sąsiadom w okresie trwania umowy najmu, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż … (zalecamy wpisać tutaj co najmniej 100 000 zł).

Kopia polisy OC oraz potwierdzenie jej opłacenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Jeżeli najemca nie dostarczy ww. dokumentów do dnia umówionego wydania lokalu, umowa najmu nie wchodzi w życie i jest uważana jako nie zawarta, a wynajmujący ma prawo odmówić przekazania lokalu.

Najemca zobowiązany jest do utrzymywania polisy OC przez cały okres najmu. Jeśli jej ochrona wygaśnie przed zakończeniem umowy najmu, najemca zobowiązany jest wykupić kolejną polisę i przekazać jej kopię wraz z dowodem opłacenia wynajmującemu nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wcześniejsza polisa straci ważność.

W przypadku braku dostarczenia kolejnej polisy OC najemca wyraża zgodę, aby wynajmujący zawarł polisę OC w imieniu najemcy oraz obciążył go kosztami jej zawarcia.


Ryzyka nazwane i nienazwane w ubezpieczeniach. To warto wiedzieć!

W języku towarzystw ubezpieczeniowych i w ich ofercie istnieją dwa rodzaje ryzyk. Z nami dowiesz się, czym różnią się one od siebie i jaki zakres ochrony oferuje każde z nich.

Ubezpieczenie od ryzyk nienazwanych (all risks)

To po prostu ubezpieczenie od wszystkich możliwych ryzyk, z wyjątkiem tych opisanych jako wyłączenia w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). W wielkim skrócie, w tym przypadku odszkodowanie należy się kupującemu polisę jeśli dojdzie do jakiejkolwiek szkody na ubezpieczonej osobie lub rzeczy.

To najwygodniejsza i najbardziej kompleksowa forma ubezpieczenia, która jednak wiąże się ze zdecydowanie wyższą ceną, niż w drugim przypadku.

Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych

W tym przypadku towarzystwo odpowiada wyłącznie za zdarzenia opisane w polisie oraz OWU. Pamiętaj, że zakres polisy ubezpieczeniowej z ryzykami nazwanymi musisz traktować dosłownie. Oznacza to, że obejmuje ona wyłącznie zdarzenia opisane w OWU, które jednocześnie nie są wymienione w wyłączeniach.

Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych jest o wiele bardziej popularne z powodu jego niższej ceny. Ponieważ jednak oferuje znacznie gorszą ochronę, przed podpisaniem umowy warto dokładnie zapoznać się z jej zakresem, a nie tylko ufać w to, co powiedział nam sprzedawca.

Jeśli tylko pozwala na to nasz budżet, w przypadku dowolnego ubezpieczenia, nie tylko OC najemcy, polecamy bardziej wszechstronną, a przez to lepszą polisę od ryzyk nienazwanych.

Pamiętaj jednak, że żadne ubezpieczenie nie ochroni Twojej nieruchomości ani zysków przed szkodami wyrządzonymi celowo oraz przed brakiem regulowania czynszu i innych opłat. W tych sytuacjach natomiast zabezpieczy Cię Rendin. Czytaj dalej, by dowiedzieć się więcej.

Rudowłose matka i córka siedzą przy stole i rysują śmiejąc się


Czego nie powie Ci sprzedawca ubezpieczeń?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, towarzystwa ubezpieczeniowe stosują różne praktyki, by przeciągać rozpatrywanie wniosków o odszkodowanie, odmawiać wypłaty, lub wypłacać kwoty rażąco zaniżone w stosunku do szkody.

Tanie ubezpieczenie może nie zadziałać - zawsze czytaj OWU

Klienci chcą, by ich polisa była tak tania, jak to tylko możliwe, więc sprzedawcy dają im dokładnie takie produkty. Zainteresowani ochroną zwykle patrzą też na maksymalną kwotę odszkodowania, nie zaś wyłączenia, które są nie w ofercie marketingowej, ale w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Wyłączenia zaś to sytuacje, w których ochrona ubezpieczenia nie działa, a towarzystwo nie musi wypłacać odszkodowania. Aby jednak wiedzieć, jakie wyłączenia obowiązują w Twojej polisie, musisz najpierw znaleźć je w Warunkach i zrozumieć, a jedno i drugie może być niełatwe.

Towarzystwa celowo piszą OWU trudnym do zrozumienia językiem. Jest on tak mglisty i nieprecyzyjny, że często sami agenci muszą dzwonić do swoich menadżerów, bo nie rozumieją, o co chodzi w jakimś zdaniu!

Przez udział własny w szkodzie możesz nie dostać nic

Ubezpieczenie OC może przewidywać udział własny najemcy w szkodzie. Udział własny to kwota, która pomniejsza otrzymane przez wynajmującego odszkodowanie. Szkód wycenionych poniżej udziału własnego ubezpieczyciel nie likwiduje, co oznacza, że ubezpieczony właściciel mieszkania nie otrzymuje wtedy z polisy ani złotówki. Zwykle im tańsza jest polisa ubezpieczeniowa, tym wyższy udział własny.

Jeśli w OWU do Twojego ubezpieczenia zapisany jest udział własny w kwocie 500 zł, a szkodę wyceniono na 2500 zł, otrzymasz jedynie 2000 zł (2500 zł minus 500 zł). Jeśli towarzystwo wyceni szkodę na 500 zł lub mniej, nie dostaniesz nic.

Rażące niedbalstwo - wytrych by nie płacić odszkodowania

Rażące niedbalstwo oraz zaniechania to terminy, który powinien znać każdy wynajmujący, który rozważa zakup OC na lokatora lub wymaga od lokatora, by ten sam kupił taką polisę na czas trwania umowy.

Nie jest ono zdefiniowane jednoznacznie, co dodatkowo ułatwia korzystanie z niego towarzystwom ubezpieczeniowym we własnym interesie. Najczęściej przyjmuje się, że rażące niedbalstwo to brak zachowania podstawowych zasad w określonej sytuacji.

Jeśli więc osoba ubezpieczona bagatelizuje zasady bezpieczeństwa, towarzystwo nie wypłaci odszkodowania z powodu rażącego niedbalstwa właśnie.

Firmy ubezpieczeniowe bardzo często kwalifikują jako rażące niedbalstwo zachowania, które nim nie są, by mieć podstawę do odmowy wypłaty. Ubezpieczony powinien pamiętać o tym, że może odwołać się od takiej decyzji, a w ostateczności skierować sprawę do sądu.

Rzeczoznawca z towarzystwa wyceni szkodę na Twoją niekorzyść

Najpierw długie miesiące oczekiwania na jakikolwiek ruch ze strony towarzystwa, które bardzo powoli "analizuje szkodę", a potem wycena rażąco odbiegająca od tego, ile Twoim zdaniem będzie kosztowało usunięcie szkody? To niestety standardowa metoda działania.

Twój ubezpieczyciel będzie zapewne liczył na to, że przez zmęczenie czekaniem przyjmiesz dowolną propozycję, nawet jeśli będzie to 50%, czy 30% wartości szkody. Tak, jak napisaliśmy wyżej, pamiętaj, że od decyzji towarzystwa możesz się odwołać lub pójść do sądu.

Pismo od prawnika potrafi zdziałać cuda

Otrzymałeś odmowę wypłaty odszkodowania, lub Twoim zdaniem jego kwota jest znacznie zaniżona? Chcesz odwołać się od takiej decyzji? Nie rób tego sam. Agenci ubezpieczeniowi sugerują, że ich firmy inaczej reagują na pismo napisane przez klienta, a inaczej na napisane w imieniu klienta przez prawnika.

Jeśli gra toczy się o znaczną sumę, znajdź prawnika specjalizującego się w ubezpieczeniach i powierz mu kontakty z ubezpieczycielem. Wiele kancelarii pobiera wynagrodzenie wyłącznie jeśli doprowadzi sprawę do zakończenia pomyślnego dla klienta (no win, no fee).

Banknot 200 złotych


Ochrona na wypadek braku płatności czynszu i szkód wyrządzonych przez lokatora celowo

OC najemcy daje zatem jedynie częściową ochronę osobie wynajmującej swoją nieruchomość, ponieważ to ubezpieczenie nie pokryje strat spowodowanych przez lokatora w sytuacjach, kiedy:

 • nie będzie on płacić czynszu oraz innych opłat,

 • nie będzie chciał wyprowadzić się z mieszkania po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu,

 • celowo zniszczy lub uszkodzi urządzenia, meble lub inne przedmioty należące do wynajmującego, a znajdujące się w lokalu.

Oczywiście właściciel mieszkania na wynajem może próbować zabezpieczyć się przy pomocy kaucji, jest to jednak metoda przestarzała i nieskuteczna. Takie zabezpieczenie ma zwykle wysokość miesięcznego (rzadziej dwumiesięcznego) czynszu, co zupełnie nie wystarczy na pokrycie strat wynajmującego.

Badania pokazują, że jeśli podczas wynajmu coś idzie nie tak, właściciele nieruchomości tracą średnio aż 9000 zł. To o wiele więcej, niż dwu, a nawet trzykrotność typowych czynszów w naszym kraju. Czy warto ryzykować?

Lepiej sięgnąć po korzyści, jakie daje podpisanie umowy najmu na platformie Rendin:

 • gwarancję rekompensaty strat z powodu braku płatności od najemcy oraz zniszczeń w lokalu do wysokości aż 10-krotności kwoty czynszu;

 • weryfikację kandydatów na lokatora w bazie dłużników oraz

 • profesjonalną pomoc prawną.

Ochrona umów najmu podpisanych na platformie Rendin jest całkowicie bezpłatna dla wynajmujących. Lokatorzy płacą natomiast miesięczną opłatę w wysokości 2,5% kwoty czynszu, w zamian za co wynajmują oni bez kaucji. Daje to więc znaczne korzyści obu stronom umowy.

Rendin działa skutecznie, nawet w wyjątkowo trudnych przypadkach, jak ten z Trójmiasta, gdzie lokatorka - prawniczka przestała płacić czynsz za luksusowe mieszkanie i nie chciała się z niego wyprowadzić. Dzięki ochronie Rendin wynajmująca odzyskała 20 000 zł oraz swoje mieszkanie.

Podsumowanie: ubezpieczenie OC najemcy, czy ochrona Rendin?

Jeśli wynajmujesz swoje mieszkanie, prawdopodobnie oddajesz innej osobie do użytku jeden z najcenniejszych elementów Twojego majątku. W takiej sytuacji ryzykowanie, że "może wszystko będzie dobrze" to najlepsza droga do utraty pieniędzy oraz nerwów z powodu nieuczciwego najemcy.

Twoje nieruchomość musi być zabezpieczona na wypadek zdarzeń losowych oraz złej woli lokatora, a to zagwarantuje Ci jedynie ubezpieczenie OC najemcy w połączeniu z gwarancją finansową, jaką daje wynajmującym Rendin.

Z tej pary najlepiej jest traktować polisę ubezpieczeniową jako niezbędną, ale jednak dodatkową ochronę umowy najmu. Podstawowym elementem dbania o bezpieczeństwo wynajmu powinna być oferowana przez Rendin gwarancja rekompensaty strat z winy lokatora.