← Powrót do artykułów

Ubezpieczenie mieszkania nie gwarantuje bezproblemowych stosunków najmu

22.12.2022

Treści w tym artykule mogą być nieaktualne!
Ubezpieczenie mieszkania nie gwarantuje bezproblemowych stosunków najmu

Im więcej nowych wynajmujących wchodzi na rynek – tym więcej pojawia się niejasności co do tego, które dokładnie rozwiązania chronią najem między stronami. Posiadanie dobrej umowy najmu i ubezpieczenia domu jest częścią podstawowego poziomu higieny, ale nie są one pomocne w każdej sytuacji. Oznacza to, że stosunek najmu musi być chroniony oddzielnie.

Powód jest prosty: każdy element ma swoją funkcję. Prawidłowo sporządzona i zgodna z przepisami prawa umowa najmu – określa ogólne warunki, prawa i obowiązki obu stron. Ubezpieczenie domu obejmuje szkody w razie wypadków i aktów wandalizmu. Ubezpieczenie domu z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej pokrywa koszty szkód, jeśli poszkodowana zostanie osoba trzecia (np. sąsiad). Poręczenie stosunków najmu chroni właściciela domu, jeśli najemca wyrządził szkody finansowe lub dokonał zniszczeń z własnej winy.

Ubezpieczenie mieszkania lub domu pomaga zaoszczędzić tysiące

Ubezpieczenie mieszkania lub domu połączone z ubezpieczeniem OC jest kluczowe dla absolutnie wszystkich właścicieli nieruchomości. Niestety wielu właścicieli mieszkań wciąż go nie posiada, ponieważ jest to produkt dobrowolny, a nie obowiązkowy. Warto pamiętać: w przypadku braku ubezpieczenia domu, gdy zaistnieje wypadek na nieruchomości, niezwiązany z najemcą, odpowiedzialność spada wyłącznie na właściciela. Może to być np. zalanie przez awarię pralki, pożar czy awaria rury.

Powszechną sytuacją są konsekwencje naturalne zużycia wyposażenia. Kiedy hydraulika jest naprawdę stara, powoduje zalanie w mieszkaniu, co rozprzestrzenia się na mieszkanie sąsiadów. Szkody prawdopodobnie wyniosą tysiące złotych, ale mogą być objęte ubezpieczeniem domu oraz od odpowiedzialności cywilnej na nieruchomości. Jeśli ktoś go nie posiada, ponosi odpowiedzialność za własne straty. Również sąsiedzi lub ich ubezpieczyciele mogą dochodzić roszczeń od osoby, której miejsce zamieszkania spowodowało problem. Sprawy mogą również skończyć się w sądzie, aby uzyskać odszkodowanie.

Rendin pomaga tam, gdzie kończy się moc ubezpieczenia domu

Kolejnym istotnym elementem dla wynajmującego jest zabezpieczenie stosunku najmu.

Mniej więcej jedna trzecia właścicieli, z którymi współpracujemy, jest początkowo zdezorientowanych i nie rozumie, dlaczego najem musi być chroniony i dlaczego ubezpieczenie domu nie obejmuje samego stosunku najmu

– mówi Piotr Kula, Manager ds. Rozwoju Rynkowego Rendin Polska.

Jeśli najemca ma problemy z płatnościami, tj. nie płaci czynszu i mediów lub umyślnie bądź nieumyślnie niszczy nieruchomość, Rendin może pomóc zamiast ubezpieczenia domu

- wyjaśnia Piotr Kula.

W razie problemów Rendin szuka kompromisu. Jeśli najemca nie chce współpracować i nie zrekompensuje szkód, Rendin przejmie inicjatywę i przejmie problem. Najpierw właściciel otrzymuje rekompensatę za szkodę, a następnie wysuwane jest roszczenie przeciwko najemcy. Jeśli najemca wciąż nie ureguluje zobowiązań, następnym krokiem jest skierowanie sprawy do sądu. Zajmą się tym eksperci Rendin.

Piotr Kula podkreśla, że gdy tylko pojawią się pierwsze problemy, dobrze jest, aby wynajmujący od razu informował Rendin i w razie potrzeby prosił o radę i pomoc (np. W kwestii sporządzania potrzebnej dokumentacji, wyceny zniszczeń, czy wyjaśnienia praw i obowiązków). Jeśli wynajmujący wykryje jakiekolwiek problemy, najemca również powinien zostać poinformowany. 

Wynajmujący powinien zebrać dowody, aby baza dowodowa była solidna. Zaczyna się od podpisania umowy najmu wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym. Ten musi zawierać aktualne zdjęcia ilustrujące stan nieruchomości. Dzięki temu możliwe jest porównanie stanu mieszkania na początku i na końcu umowy najmu, oraz oszacowanie rozmiaru zniszczeń mienia

– mówi Piotr Kula.

Dodaje, że twierdzenia muszą być zgodne z prawdą i mieć uzasadnienie. To nie jest miejsce do zabawy w naginanie rzeczywistości.

Klasyczny problem z najemcą najczęściej dotyczy zaległości w płatnościach. Na przykład najemca nie płaci czynszu, a minęły już trzy terminy płatności (nie ma znaczenia, czy rachunki są nieopłacone w całości, czy w części). Najemca otrzyma pisemne zawiadomienie, że musi spłacić dług w ciągu miesiąca, w przeciwnym razie umowa najmu zostanie rozwiązana.

Jeśli umowa najmu została rozwiązana i nieruchomość została przekazana właścicielowi, a najemca nadal odmawia zapłaty, właściciel może zwrócić się do Rendin. W normalnych okolicznościach wynajmujący otrzymuje od Rendin rekompensatę za szkodę w ciągu dziesięciu dni od złożenia wniosku wraz z odpowiednimi dokumentami uzupełniającymi.

Bez Rendin, wynajmujący musiałby podjąć kroki prawne w sądzie, aby mieć szansę na odzyskanie swoich pieniędzy na drodze egzekucji komorniczej. Zarówno sam proces, jaki i egzekucja są czasochłonne i powoduje sporo niedogodności. Nawet przy zastosowaniu umowy najmu okazjonalnego, dzięki której nie jest potrzebny sam proces sądowy do wszczęcia postępowania komorniczego, istnieje również możliwość, że nawet przy pomocy komornika, właściciel nadal nie odzyska swoich pieniędzy

– mówi Piotr Kula z Rendin Polska

Wniosek może być taki, że nie bardzo ciężko, a dla niektórych ma sensu być właścicielem mieszkania na wynajem bez Rendin.

Zalecenia dla właścicieli:

  • Wybierz ubezpieczenie swojej nieruchomości, w tym ubezpieczenie mienia i od odpowiedzialności cywilnej.

  • Twój najemca powinien także wykupić ubezpieczenie najemcy, które ochroni go przed konsekwencjami przypadkowych zniszczeń, a to zaoszczędzi obu stronom sporo stresu.

  • Wynajmując mieszkanie lub dom, zrób to bezpiecznie na platformie Rendin, gdzie możesz podpisać umowę najmu i protokół przekazania mieszkania. Produkt firmy Rendin obejmuje gwarancję czynszu i opłat za media, ochronę mienia oraz wsparcie prawne ekspertów w przypadku problemów.

Dodaj ogłoszenie wynajmu mieszkania przez Rendin